CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Osredotočeni na znanje.
Danes za jutri.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Osredotočeni na zdravje. Danes – za jutri.

Center za krepitev zdravja skrbi za ozaveščanje in spodbujanje skupnosti k bolj kakovostnemu in zdravemu načinu življenja. Naše poslanstvo je opolnomočiti posameznike in različne skupnosti pri doseganju optimalnega zdravja in dobrega počutja s celostnim pristopom, ki vključuje fizično, duševno in socialno zdravje. Z ekipo strokovnjakov ponujamo izbrane storitve in programe, ki spodbujajo kakovosten način življenja.

Poleg individualne obravnave ponujamo tudi program krepitev zdravja na delovnem mestu, ki izboljša organizacijo dela in delovnega okolja, spodbuja zaposlene, da se zavestno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, ozavešča o kakovostni izbiri zdravega načina življenja in osebnostnega razvoja.

CZKZ Povezani smo

Povezani smo!

Povezani smo z izobraževalnim centrom Educational training Slovenia, ki skupaj z enoto Physio medical, ponuja dodatna strokovna usposabljanja za strokovnjake z zdravstvenega področja, fizioterapije, kineziologinje in športa ter wellness industrije.

Zavedamo se, da se le kakovostni izvajalci tovrstnih storitev, ki obravnavajo človeka celostno, lahko pripomorejo k misiji ozaveščanja in spodbujanja širše populacije k zdravemu življenjskemu slogu, ki vodi do dobrega počutja.

Educational training slovenia

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in celotne družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Za njeno izvajanje je odgovoren delodajalec in presega zakonske zahteve.

Z ekipo strokovnjakov ponujamo izbrane storitve in programe, ki spodbujajo zaposlene h kakovostnemu načinu življenja. Vsi programi so v skladu z nacionalnimi smernicami promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Preberi več
Ponudba Ohranjamo zdravje na delu

Manualna terapija

Zavedamo se, da se čakalna doba za fizioterapevtsko obravnavo in postrehabilitacijske storitve podaljšuje. Poleg tega je lahko rehabilitacijski proces daljši od tistega, kar prejemamo v sistemu javnega zdravstva.

Preberi več

Naši partnerji na poti zdravja

Pridružite se nam na tej poti do boljšega zdravja in odkrijte vse, kar ponuja naš Center za krepitev zdravja.

povpraševanje

Naša ekipa bo poskrbela za vas:

Zavedamo se, da je skrb za vaše telo in um lahko izziv, toda naša ekipa strokovnjakov je tu, da vas vodi na vsakem koraku.

Svit Hafner

SVIT HAFNER
mag. kineziologije

Več o meni
Maj Juvan

Maj Juvan
ABS. FIZIOT

Več o meni
Ursa Bitenc Herncic

Urša Bitenc Hernčič
DIPL. DELOVNA TERAPEVTKA

Več o meni
Ziga Kovacic

ŽIGA KOVAČIČ
mag. psihologije

Več o meni