PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

PODJETJE SO ZAPOSLENI

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in celotne družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Za njeno izvajanje je odgovoren delodajalec in presega zakonske zahteve.

Gre za sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.

Ali ste vedeli?

Promocija zdravja znižuje odsotnost zaposlenih in je stroškovno učinkovita? Besedilo: S programi zmanjšano odsotnost z dela za od 12 do 36 %.
Opravljene raziskave kažejo, da z vsakim eurom, vloženim v zdravje zaposlenih, lahko prihranimo med 2,50 in 10,00 eurov.

Vir: Ministrstvo za zdravje, RS

Promocija zdravja na delovnem mestu 1
zdravja na delovnem mestu

Zaposlitev je za večino ljudi vir prihodka, daje nam občutek socialne vključenosti, zato ima velik vpliv na zdravje. Na delovnem mestu je veliko dejavnikov, ki imajo neposreden vpliv na zdravje zaposlenih, hkrati pa vplivajo tudi na dejavnike izven delovnega mesta.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) opredeljuje , da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja.

Povpraševanje

V SKLOPU PROGRAMA PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU BOSTE:

ZAUPAJO NAM

Ponudba za promocijo zdravja na delovnem mestu

zdravstvene meritve
Projekt Krepitev zdravja na delovnem mestu:

Preventivne zdravstvene meritve

Program za zaposlene zajema personalizirano svetovanje in meritve za vaše zaposlene.

Meritev krvnega tlaka in srčnega utripa
Meritev glukoze
Meritev telesna mase (teža), indeksa telesne mase (ITM) in obsega pasu
Meritev procenta maščobe v telesu
Meritev mišične mase
Meritev mase kosti
Meritev procenta vode v telesu
Meritev bazalniega metabolizema (meritev priporočenega kaloričnega vnosa)
Meritev visceralne maščobe

Možnost izvedbe masaž.

Projekt Krepitev zdravja na delovnem mestu:

Delavnica »Zdrav življenjski slog in ergonomija na delovnem mestu«

Delavnica se osredotoča na problematiko drže na delovnem mestu in celovit pristop pri ohranjanju optimalnega zdravja. Vključuje enostavne razgibalne vaje in razpravo o različnih elementih zdravega življenjskega sloga.

Naš cilj je ustvariti ozaveščenost o pomenu pravilne drže pri delu in njenem vplivu na splošno dobro počutje zaposlenih. S pomočjo strokovnjakov bomo raziskali, kako lahko pravilna drža prispeva k preprečevanju bolečin v hrbtu in drugih težavah.

Možnost izvedbe masaž.

Ponudba Ohranjamo zdravje na delu
Celoletni projekt Krepitev zdravja na delovnem mestu:

Ohranjamo zdravje na delu

Projekt omogoča nakup 12 mesečnih newsletterjev v vaši grafični podobi, ki zaposlenim prek notranjih kanalov podjetja zagotavljajo zdravstvene nasvete v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. To spodbuja pozitivno podjetniško kulturo, zmanjšuje fluktuacijo zaposlenih in povečuje njihovo zvestobo, ter služi kot ozaveščevalni projekt za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Vsebuje:

12 mesečnih newsletterjev poslanih 1x na mesec